Intern begeleider ABBS Het Gein

Wij zoeken een enthousiaste Intern Begeleider (0,6 fte)

Wij zoeken voor onze mooie school een collega die:
• beschikt over pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis;
• kan sturing en richting geven in de ontwikkeling van de school;
• betrokken is bij, en goed kan samenwerken met collega’s en ouders ;
• collega’s kan adviseren op pedagogisch en didactische vlak;
• in staat is de kwaliteit van het opbrengst- en handelingsgericht werken te bewaken en te ontwikkelen;
• regelmatig in klassen te vinden is;
• gestructureerd en planmatig werkt;
Wij bieden:
• een gedreven, gezellig en enthousiast team;
• een goed werkende interne ondersteuningsstructuur;
• een klein en overzichtelijk bestuur;
• een tijdelijke benoeming;
• een goede inwerkperiode;

Overige informatie en procedure:
Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je brief naar de directie van het Gein. Maar heb je vragen of wil je een keer
komen kijken? Bel gerust!
Stuur je brief voor donderdag 12 mei 2022.
Johan Boelema, directeur Het Gein
Cornelis Aarnoutsstraat 80
1106 ZG Amsterdam
j.boelema@hetgein.nl
(020) 697 4522
06-12544210