Intern begeleider ABBS De Zuiderzee

NIEUWE INTERN BEGELEIDER GEZOCHT!
Basisschool De Zuiderzee is een warme en veilige school op IJburg, Amsterdam.
We hebben een prachtig schoolgebouw met inpandige gymzaal en eigen schooltuin.
De school staat voor goed en betekenisvol onderwijs dat wordt vormgegeven volgens de principes
van Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO). Binnen het OGO staat spelenderwijs en onderzoekend
leren centraal. Zie ook: www.abbsdezuiderzee.nl

De Zuiderzee heeft een leuke, gemengde populatie met betrokken kinderen en ouders en een
professioneel, enthousiast en lerend team. We geven onderwijs op verschillende niveaus, waarbij de
onderwijsbehoefte van het kind uitgangspunt is. We zijn een lerende organisatie met gespreid
leiderschap waar vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid wordt samengewerkt.
De Zuiderzee is een fijne werkomgeving!

Onze nieuwe Intern Begeleider:

 • Heeft passie voor passend onderwijs in de praktijk;
 • Werkt 4 dagen per week voor de groepen 1-8;
 • Denkt vanuit onderwijs- en ondersteuningsbehoefte;
 • Ontwikkelt, bewaakt en geeft sturing aan de ondersteuningsroute en -structuur;
 • Werkt handelings- en oplossingsgericht en opbrengstbewust;
 • Is in staat tot het analyseren van opbrengsten die leiden tot beleidsadviezen;
 • Adviseert coachend de leerkrachten;
 • Communiceert professioneel met alle betrokkenen;
 • Participeert in het netwerk van intern begeleiders van onze stichting;
 • Is samen met de interne deskundigen en de directeur onderwijskundig leider;
 • Levert een bijdrage aan het leesverbetertraject en de ontwikkeling van ons OGO onderwijs;
 • Heeft een opleiding voor intern begeleider gevolgd (of gelijkwaardig) of is bereid deze te
  gaan volgen;
 • Zit in salarisschaal L11;
 • Is beschikbaar vanaf 11 januari 2022 of zo snel mogelijk daarna.

Herken jij je in dit profiel en zie je je al werken op onze school?
Stuur dan vóór 20 december 2021 een motivatiebrief + CV naar Karin Brandenburg,
directie@abbsdezuiderzee.nl
De gesprekken vinden plaats in de week van 20-24 december 2021
Meer informatie: directie@abbsdzuiderzee.nl of 020 4165862