Leerkrachten Het Podium

Het Podium is een school waar iedereen er toe doet: de kinderen, het team en de ouders. Er is een warm pedagogisch klimaat, waarbij we gebruik maken van de afspraken van de Kanjertraining. Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor het welzijn van zichzelf en de ander. Zo ontstaat op onze school een prettige sfeer, waarbij iedereen zichzelf kan zijn. Wij vinden het belangrijk dat alle kinderen betrokken zijn bij hun leerproces en met plezier naar school gaan. Het Podium heeft een warm, enthousiast en professioneel team. Wij hebben aandacht voor de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van alle leerlingen. We geven regulier onderwijs, binnen dit reguliere curriculum krijgt het kunst- en cultuuronderwijs extra aandacht.

Op Het Podium werken wij met methoden. Dit biedt voor zowel de leerling als de leerkracht een duidelijk handvat. Er wordt daarnaast ook gewerkt met thema’s. Deze thema’s komen deels voort uit de methoden die wij gebruiken, deels uit het extra kunst en cultuur aanbod. We vinden het belangrijk dat de kinderen zelfstandig aan activiteiten bezig zijn en van elkaar kunnen leren. De leerkracht bewaakt dit proces en zorgt voor betrokkenheid van de kinderen.

Voor meer informatie: https://www.abbshetpodium.nl

Wat zoeken wij:

  • Jij ben in het bezit van goede pedagogische en didactische competenties
  • Je hebt affiniteit met kunst en cultuur
  • Jij kan goed samenwerken en afstemmen met collega’s en ouders
  • Jij bent op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen

*Ook wanneer je nog bezig bent met de Pabo of een goede onderwijsondersteuner bent, nodigen we je uit om te reageren.

Wat bieden wij:

  • Een fijne werkplek met een betrokken en gezellig team
  • Een fulltime of parttime aanstelling
  • Een werkomgeving met veel ruimte voor eigen inbreng
  • Veel aandacht voor individuele en gezamenlijk ontwikkeling
  • Een mooi programma voor kunst & cultuur

Op dit moment zijn wij onder andere op zoek naar:

  • Leerkrachten voor de bovenbouw, aantal FTE in overleg.

Heb je interesse? Stuur dan je motivatie en cv naar directie@abbshetpodium.nl