ANBI

Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam (ABSA) is bezig met het verkrijgen van de ANBI status. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Wettelijk is een ANBI verplicht bepaalde gegevens op de website te publiceren:

Naam van de instelling
Stichting Algemeen Bijzondere Scholengroep Amsterdam

RSIN/ Fiscaal nummer
8201.86.521

Post- en bezoekadres met telefoonnummer en email
Franz Zieglerstraat 201
1087 HN Amsterdam

E-mail: trixderriks@absascholengroep.nl

Doelstelling
Missie
Wij zien het als onze opdracht dat de professionals in onze gemeenschap bijdragen aan een brede ontwikkeling van alle kinderen. Zij doen dit door kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, waarbij er een goede balans is tussen cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Visie
De ABSA Scholengroep is een open en transparante gemeenschap gericht op samenwerking. Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis hiervoor.

Beleid
Het beleid van ABSA is terug te lezen in onze Glossy: ABSA Glossy 2018-2022

Bestuur
Informatie over het bestuur is te vinden onder het kopje ‘Bestuur’ op onze homepage. Ook kunt u de volgende link aanklikken:
ABSA Bestuur

Beloningsbeleid
Bij stichting ABSA wordt de CAO voor Primair Onderwijs toegepast. Het bestuur verricht zijn taken onbezoldigd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en het financieel jaarverslag
Via de volgende link kunt u het bestuursverslag inzien:
Bestuursjaarverslag 2018