Bestuur

Bestuur en toezicht

Sinds 9 juni 2022 kent ABSA scholengroep een Raad van Toezicht en een College van Bestuur.

Daarvoor was er  bestuur opgesplitst in een uitvoerend deel en een toezichthoudend deel.

College van Bestuur

Het College van Bestuur bestuurt de stichting en geeft leiding aan de directie. Het bestuur bestaat uit:

  • Menno van Riel (College van Bestuur)

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid en handelen van het College van Bestuur en fungeert als adviseur en klankbord van het bestuur.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

  • Marc Eecen(voorzitter);
  • Irene Harmsen(lid);
  • Jeroen Coops(lid);
  • Janine Breij(lid);
  • Imre den Breejen(lid).

De Raad van Toezicht vraagt verantwoording over het bereiken van doelstellingen van de organisatie aan het College van Bestuur en verleent goedkeuring op besluiten van het bestuur. De Raad van Toezicht legt op haar beurt verantwoording af over het eigen functioneren door het uitbrengen van een jaarverslag.

 

DOORLOPENDE TEKST statuten ABSA