Missie en visie

Missie

Wij zien het als onze opdracht dat de professionals in onze gemeenschap bijdragen aan een brede ontwikkeling van alle kinderen. Zij doen dit door kwalitatief hoogwaardig onderwijs te bieden, waarbij er een goede balans is tussen cognitieve, sociale en persoonlijke ontwikkeling.

Visie

De ABSA Scholengroep is een open en transparante gemeenschap gericht op samenwerking. Vertrouwen in het leren van en met elkaar is de basis hiervoor.