Kernwaarden

Eigenwijs

De verschillende schoolconcepten bieden kinderen en professionals de ruimte om zich op eigen wijze en naar eigen kunnen optimaal te blijven ontwikkelen.

Verbindend

De ABSA Scholengroep verbindt professionals om vanuit verschillende onderwijsconcepten te leren van en met elkaar, met behoud van autonomie.

Autonoom

Wij zijn zelfstandig, kritisch en maken bewuste keuzes waarbij onze missie en visie leidend is.

Motto

Ons motto: vertrouwen is de basis!